contact@mongolcampus.mn 976-11-329466
   ENG

Зорилго

Шинжлэх ухаан технологи, инновацийн экосистем болон шинжлэх ухааны паркийг хөгжүүлэх талаар гадаад дотоодын бодлого гаргагчид, шинжээчид, судлаачдыг хамруулсан олон улсын чуулган зохион байгуулж, шинжлэх ухаан, технологийн бүсийн бүтэц, зохион байгуулалт, менежмент болон улс орон, бүс нутаг, дэлхийн хөгжилд гүйцэтгэх үүргийн талаар нэгдсэн ойлголтод хүрэх

Оролцогчид

Үндэсний - Бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчид, Эрдэмтэн, судлаачид, Их сургуулийн багш нар, Аж үйлдвэрийн салбарынхан, Хувийн хэвшил, бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл Гадаад - Бодлого боловсруулагч, Олон улсын зөвлөх, Эрдэмтэн, судлаачид

Үр дүн

Олон улсын зөвлөхүүд болон Монгол Улсын бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчдын хэлэлцүүлэгт үндэслэн Монгол улсад инновацийн бүс байгуулах боломжийг тодорхойлон, зөвлөмж гаргах

Илтгэл тавих хүмүүс

The first international symposium
Science, technology, innovation, ecosystem

Мэдээ, мэдээлэл

The first international symposium
Science, technology, innovation, ecosystem
ХАК МИН КИМ

ШУТПарк нь орон нутгийн инноваци бүтээгчдийн энтерпрёнер харилцааг хөгжүүлэх, судалгаа, бизнес хөгжлийн чадамжийг идэвхжүүлж, инновацлаг бизнес орчинг бүрдүүлэхэд зориулан шинэ бизнес болон байр бий болгодог.   ШУТПарк нь үйлдвэрлэгч, и...

ЧОЙ ДОНГУК

Дэд бүтцийн тогтвортой хөгжлийг хангахын тулд барилга байгууламж баригдах явцад шаардагдах эрчим хүч, нөөц, ялгарах хүлэмжийн хийн хэмжээ зэрэг техникийн үзүүлэлтүүдийг  тооцоолсон байх хэрэгтэй. Ирээдүйд барилга байгууламжийг хэт эрт н...

Зохион байгуулагчид

The first international symposium
Science, technology, innovation, ecosystem