contact@mongolcampus.mn 976-11-329466
   ENG
 
Доктор. Масуо айзава

Японы шинжлэх ухаан технологийн агентлагийн ерөнхийлөгчийн зөвлөх
Илтгэлийн нэр:
ЯПОНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИЙН СИСТЕМ

Education:

Dr. Eng., Tokyo Institute of Technology (1971), M. Eng., Tokyo Institute of Technology (1968), B. Eng., Yokohama National University (1966)

Professional Carrier: Counselor to the President, Japan Science and Technology Agency (JST) (2013 -), Executive Member, Council for Science and Technology Policy, Cabinet Office (2007-2013), Professor Emeritus, Tokyo Institute of Technology (2007 -), President, Tokyo Institute of Technology (2001-2007),

Vice-President, Tokyo Institute of Technology (2000-2001), Dean, School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of Technology (1998-2000), Dean, School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of Technology (1994-1996), Professor, Tokyo Institute of Technology (1986-2002),  Associate Professor, Tokyo Institute of Technology (1985-1986),   Associate Professor, Tsukuba University (1980-1986),  Assistant Professor, Tokyo Institute of Technology (1971-1980)

 

Fellow and Social Activity:

He was President of the Japan Association of National Universities (2005-2007), Member of Science Council of Japan (2001-2005), Member of Central Council for Education (2005-2007), Vice President of the Japan University Accreditation Association (2005-2007), President of International Society for Bioluminescence and Chemiluminescence (2009-2010), President of Electrochemical Society of Japan, President of International Society for Molecular Electronics and Bio-computing, and Vice President of Chemical Society of Japan.

 

Award:

He is the recipient of the Chemical Society of Japan Award in 1997, the Electrochemical Society of Japan Award in 2003, Outstanding Achievement Award of the Electrochemical Society, and others. He was decorated by Medal with Purple Ribbon in 2005.

 

Research:

He is a world-leading and pioneering researcher in biotechnology, bioelectrochemistry, bioelectronics and biosensors.

 

Илтгэлийн хураангуй:

XIX-XX зуунд шинжлэх ухаан, аж үйлдвэрийн хувьсгалаар удирдуулсан эрчимтэй өсөлт хөгжлийн замыг бид туулсан юм.  Энэ хувьсгалын голлон тоглогчид нь дэлхийн бөмбөрцгийн баруун хагаст байлаа. Хөгжин дэвжих, тогтвортой ирээдүйд чиглүүлэгч болох шинжлэх ухаан-технологи, инновацийн их шилжилтийн үед та бид одоо ирсэн байна. Дэлхийн ДНБ-ий Азийн эзлэх хувь 2030 он гэхэд тал хагасаас давж гарна гэсэн таамаглал байна. “Бид хэрхэн үүнийг хийх вэ?” гэсэн асуулт гарч ирлээ. Хөгжин дэвших, тогтвортой байдалд заналхийлж буй аюулын цаана шинжлэх ухаан-технологи, инновацийг нэн даруй хүчирхэгжүүлэх шаардлага Азид тулгарч байна. Судалгаа, хөгжлийн хөрөнгө оруулалт, шинжлэх ухаан технологийн судалгаагаар дэлхийд Ази давамгайлж байгаа нь тодорхой юм.

Одоо бол энэ их шилжилтийн үед шинжлэх ухаан технологи инновацийн стратегийг бэхжүүлэх цаг үе юм. Япон улс нь Үндэсний шинжлэх ухаан технологи инновацийн системтэй бөгөөд үүний үйл ажиллагааг нь Засгийн газрын Шинжлэх ухаан-технологи, инновацийн зөвлөл (ШУТИЗ) хяналт тавин ажилладаг. Тус зөвлөл засгийн газрын гишүүд, сайд нараас бүрддэг бөгөөд Ерөнхий сайд даргалдаг. ШУТИЗ-ийн дор бие даасан яам олон тооны өрсөлдөхүйц санхүүжилтийн хөтөлбөрүүдийг явуулдаг холбоо бүхий санхүүжүүлэгч агентлагуудтай ажилладаг. Суурь судалгаа, стратегид суурилсан судалгаа, инновацид чиглэсэн судалгаа боловсруулахад зориулсан маш том хэмжээний хөтөлбөрүүд байдаг.

Их шилжилтийн үед  дисраптив инноваци (Disruptive innovation) нь өсөлттэй инновациас (incremental innovation) хамаагүй илүү хүчтэй байна. SIP болон ImPACt  хоёр санаачлагыг ШУТИЗ 2015 оноос эхлүүллээ. Улс орнуудад тулгамдаж буй сорилтыг даван туулахад SATREPS/JST/JICA нь инновацийн олон улсын түншлэлийн сайтар төлөвлөгдсөн хөтөлбөр юм. Үндэсний шинжлэх ухаан-технологи инновацийн систем нь их сургуулиудын сүлжээ, үндэсний судалгааны хүрээлэнгүүд болон хувийн хэвшлээр тодорхойлогдоно. Олон улсын төв болохуйц маш өргөн цар хүрээ бүхий дэд бүтэцтэй Цукуба, Кансай гэсэн шинжлэх ухааны хоёр хот байдаг.

 

Зохион байгуулагчид

The first international symposium
Science, technology, innovation, ecosystem