contact@mongolcampus.mn 976-11-329466
   ENG

Зөвлөмж

The first international symposium
Science, technology, innovation, ecosystem
ХАК МИН КИМ

ШУТПарк нь орон нутгийн инноваци бүтээгчдийн энтерпрёнер харилцааг хөгжүүлэх, судалгаа, бизнес хөгжлийн чадамжийг идэвхжүүлж, инновацлаг бизнес орчинг бүрдүүлэхэд зориулан шинэ бизнес болон байр бий болгодог.   ШУТПарк нь үйлдвэрлэгч, и...

ЧОЙ ДОНГУК

Дэд бүтцийн тогтвортой хөгжлийг хангахын тулд барилга байгууламж баригдах явцад шаардагдах эрчим хүч, нөөц, ялгарах хүлэмжийн хийн хэмжээ зэрэг техникийн үзүүлэлтүүдийг  тооцоолсон байх хэрэгтэй. Ирээдүйд барилга байгууламжийг хэт эрт н...

РИ ЖЭ ХҮҮН

Засгийн газар, аж үйлдвэр, их сургуулиудыг нэгтгэсэн, бүс нутгуудын онцлогт тохирсон ШУ-ны парк байгуулах нь зүйтэй. ШУ -ны паркийг хөгжүүлэхийн тулд тодорхой загварыг сонгох, үйл ажиллагааныхаа чиглэлээ зөв тогтоох нь чухал юм. Энэ асуудлыг...

ГАРИ ХО

Нэг кластерт олон төрлийн үйл ажиллагааг хамруулж чадвал зарчмын хувьд олон судлаачдаас маш эерэг, өндөр үр ашиг бүхий үр дүнд гардаг. Нэг кластерийн доор олон тооны hightech компаниуд байдаг тул тэдгээрээс гарсан инновацын шууд үр дүнд цалин...

РИК РАССМУСЕН

​​​​ Монголчуудын хувьд дараах давуу талууд байна: Нэгдүгээрт, Монгол хүмүүс инноваци, гарааны компанийг хөгжүүлэх тал дээр нээлттэй хандаж эхлүүлэхэд бэлэн байна. Хоёрдугаарт, эрдэс баялагаар баян байна гэдэг нь мөнгөний урсгал сайн ба...

Доктор Д.РЭГДЭЛ

ШУ -ны парк байгуулах асуудал манайд сүүлийн 7 жил яригдаж байгаа бөгөөд Монголын ШУАкадеми анхнаас нь цуг явж, бүх талаас нь дэмжиж байгаа. Бид нарт хаана инновацийн үр хөврөл байна тэрийгээ олж, тэндээс л хөгжлөө эхлэе. ШУ -ны экосистеми...

ИЛККА КАККО

Намайг урьж Монгол улсад инновацийн экосистемийг байгуулах ажилтай танилцах боломж олгосон бүх хүмүүст болон сэтгэл хөдөлгөсөн уулзалтууд, нийтийг хамруулсан үйл ажиллагаанд оролцуулсанд баярласнаа илэрхийлье. Би ажлынхаа талаарх дүгнэлтийг болон...

MAZUO AIZAWA

​ ШУПаркийн концепц, төлөвлөгөө нь дэлхийн жишигт хүрсэн бөгөөд сонирхол татам, цаашид хүчин чармайлт гаргах бүрэн боломжтойг харуулж байна. Тогтвортой хөгжил, дэвшлийн эсрэг заналхийлэл тулгарч буй энэ үед Ази тив ШУ, технологи, инновацийг х...

САЛАХ АЛ МАЗИДИ

Инновацийн экосистемийг үүсгэн бий болгоход зайлшгүй шаардлагатай интеграцчилал хийх асар их боломж, давуу тал Монгол улсад байна.  Юуны өмнө маш сайн боловсролын систем байх хэрэгтэй, дээр нь ШУ-ны парк бүхий ШУ Технологийн дэвшилүүд,...

Зохион байгуулагчид

The first international symposium
Science, technology, innovation, ecosystem